fbpx | Studio John & Johny
2021
Општина Лозово
520 m2

Објектот се наоѓа во Општина Лозово, централниот дел на Северна Македонија. Населените места во рамките на општината, изобилуваат со обработливо земјиште, така што...

Блог