fbpx Ревизија | Studio John & Johny

Ревизија

Изработуваме завршни ревизиони извештаи за изработени основни проекти за сите фази на проектот од овластени ревиденти.