fbpx | Studio John & Johny

За нас

Студио Џон и Џони е продолжение на семејниот бизнис оформен како ЏОН И ЏОНИ ДОО Прилеп во 2000 година. Задоволството на клиентите запазувајќи ги стандардите и техичките нормативи за успешна реализација на сите предизвици е Квалитет кој не карактеризира .

Реализацијата на идеите и потребите на инвеститорите, користејќи знаеење, умеење и професионален однос на нашиот тим е клуч за нашиот успех. За оваа реализација ги поседуваме сите потребни лиценци издадени од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

Поседуваме

 • Лиценци за проектирање,

 • Лиценца за ревизија на проектна документација,

 • Лиценца за надзор на градби и

 • Лиценца за урбанистичко планирање.

 • Пристап, стручност и залагање од сите членови на тимот.

 

Во рамките на нашето работење ги нудиме следните услуги:

 • Изработка на идеен, основен или проект на изведена состојба со следниве фази
 • Архитектура
 • Градежни конструкции – статика
 • Водовод и Канализација
 • Електротехнички инсталации
 • Термотехнички инсталации
 • Елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи,
 • Елаборат за енергетска ефикасност
 • Елаборат за заштита при работа,
 • Елаборат за заштита на животната средина.

За проектирање и изведба на:

 • индивидуални семејни куќи
 • станбени згради,
 • стопански објекти
 •  спортско рекретивни комплекси

Нашиот ТИМ

Наташа Кузманоска

архитект проектант

Илија Петрески

проектант електрика

Дијана Перевска Радичевска

арх. проектант

Бојан Поповски

арх. проектант