fbpx Проектирање | Studio John & Johny

Проектирање

И изработка на техничка документација во согласност со важечките стандарди  и технички прописи, задоволувајќи ги потребите на инвеститорите согласно параметрите од општините потребна за добивање на одобрение за градење.