2018
УЛ. ФРАНЦ ПРЕШЕРН БР.34 СКОПЈЕ
487 m2

Според барањето на инвеститорите предвидена е изработка на техничка документација - Идеен проект за НАДГРАДБА НА СТАНБЕНА КУЌА на ул. Франц Прешерн, бр.34 во Скопје. Објектот...

Блог