fbpx | Studio John & Johny
2021
ул Ѓ.А.Кун КО Кисела Вода 2, Скопје
5740 m2

Потребата од изградба на ново училиште во општина Аеродром произлегува од фактот дека во рамките постоечката локација објектите во кои се одржува наставата се дотраени,...

Блог