fbpx | Studio John & Johny
2020
Македонија

Во периодот од 2019 до 2021год. Студио Џон и Џони активно учестуваше во активностите на проектирање и надзор при изведба на повеќе од 100 фотонапонски централи на...

Блог