fbpx Studio John & Johny | Studio for Architectural design and Engineering
2014
с.Српци во Општина Могила
356 m2

-ИЗГРАДБА НА НОВА МОДЕРНА УЧИЛИШНА ЗГРАДА СО ЧЕТИРИ УЧИЛНИЦИ, САНИТАРНИ ЈАЗЛИ И СОПСТВЕНО ГРЕЕЊЕ;

-ОБЈЕКТОТ Е СО ВКУПНА ПОВРШИНА ОД 350 м2, ПРИЗЕМЈЕ.

...

Блог