fbpx | Studio John & Johny
2016
Скопје

Основен проект. Реконструкција на дел од фасада со адаптација, пренамена и ентериерно уредување на приземјето на бившата Комерцијална банка, сегашна ПАЛАТА АСНОМ.

Блог