2016
Скопје

Според барања на инвеститорот и согласно Основен проект - фаза Архитектура,  изработен е Изведбен проект  за ентериерно уредување на објектот на Регионална дирекција на...

Блог