fbpx | Studio John & Johny
2020
Скопје

Со изработка на техничката документација, се пристапи кон проектирање на станбена куќа за домување на две семејства. Објектот преставува станбена куќа која се состои од три...

Блог