fbpx Фасада на станбена куќа | Studio John & Johny

ПОДРУМ

вкупна корисна површина 102.01м2

 

ПРИЗЕМЈЕ

вкупна корисна површина 106.09м2

 

ПРВ КАТ

вкупна корисна површина 106.09м2

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

Вкупна површина: 300м2

Предвидени содржини: Паркинг, Базен, Хортикултурно уредување, Урбана опрема