fbpx ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПЛОШТАД | Studio John & Johny

Содржини кои треба да бидат предвидени и за кои треба да се води сметка се:

– Поставување на детски играчки и гумирана подлога за безбедност на децата
– Електронски билборди
–Простор за велосипеди
– Фонтани
– Часовник ( да покажува време и температура)
– Клупи и канти за отпадоци
– Канделабри за осветлување ( високи и ниски)
– Фонтана за пиење вода
– Поплочување на платото
– Озеленување на тревни површини и засадување на дрвја
Уредувањето на плоштадот има за цел Росоман да добие поубав лик, да се обезбеди локација која ќе биде во функција на граѓаните, туризмот и на привлекување на домашни и странски туристи.