fbpx ISO Сертификат | Studio John & Johny

ISO Сертификат

Согласно процедурите на TÜV NORD CERT

Студио Џон и Џони ДОО Прилеп

применува систем за управување во согласност со наведените стандарди за следниот опсег

Проектирање и ревизија на техничка документација, надзор на градби, Изработка на урбанистички планови.