fbpx Урбанистичко планирање | Studio John & Johny

Урбанистичко планирање

Вршиме планирање на просторот кој е предмет на обработка спрема потребите на инвеститорите , а во согласност на Законот на просторно и урбанистичко планирање на просторот.

Понудени услуги:

  • Архитектонско урабанистички проект

  • Проект за инфраструктура

  • Локално уранистичка планска документација