• Во подземно паркирање просторот се предвидува со капацитет од 21 возило, машинско одделение , скалишен простор со лифт и остави за секој стан.
  • На приземјето се предвидува главен и спореден влез во станбената зграда, два лифта за станбените единици, 3 локали , скалишен простор за во подземниот паркинг, скалишен простор за станбените единици и отворен паркинг простор.
  • На први , втори, трети и четврти спрат се предвидуваат по 8 стана на спрат.

Вкупно станбената зграда располага со 32 стана распределени на 4 нивоа, кои се поврзани со едно скалишно јадро.

Еднособен стан

1. претсобје...............................4,14м2
2. кујна.......................................4,83м2
3. трпезарија+днев.соба........22,00м2
4. бања......................................3,97м2
СТАН ТИП "1"..................34,91м2
5.тераса....................................3,48м2

Двособен стан

1. претсобје...............................4,46м2
2. кујна.......................................7,11м2
3. трпезарија+днев.соба........26,05м2
4. бања......................................5,50м2
5. спална соба........................13,50м2
СТАН ТИП "4"..................56,62м2
6.тераса....................................3,48м2

Трособен стан

1. претсобје...............................7,00м2
2. остава....................................1,98м2
3. кујна.......................................5,52м2
4. трпезарија+днев.соба.........23,78м2
5. тоалет....................................1,84м2
6. бања...................................... 5,04м2
7. спална соба...........................11,49м2
8. детска соба............................10,56м2
9. деганжман................................2,58м2
СТАН ТИП "2"......................69,79м2
10.тераса......................................3,48м2

Четворособен стан

1. претсобје...............................6,73м2
2. спална соба.........................14,13м2
3. кујна.......................................6,97м2
4. трпезарија+днев.соба.........26,97м2
5. детска соба..........................10,69м2
6. детска соба......................... 14,06м2
7. деганжман............................. 3,58м2
8. бања....................................... 5,56м2
9.деганжман................................1,84м2
СТАН ТИП "3"....................90,53м2
10.тераса......................................3,48м2