Подрум и приземје

Подрумот e со површина од 102m2. Како и подрумот, приземјето е постоечко и е со површина од 125м2.

Новопредвиден кат

Катот го сочинуваат: 1.Скали 5,60м2, 2. Подест 2,77м2, 3.Работна соба 6,80м2, 4.Ходник 11,53м2, 5.Тоалет 3,62м2, 6.Бања 4,74м2, 7. Датска соба 11,53м2, 8.Детска соба 10,81м2 9.Спална соба 14,13м2, 10.Кујна 8,77м2, 11.Трпезарија 9,44м2, 12.Дневна соба 37,95м2 и воздушен простор. Како и три тераси со површина од 18,25м2 . Целокупната корисна површина со тераси е 145,94м2.