Приземје

Приземјето е со корисна површина од П=161,71м2 , организиран со следните намени: Ходник со скалишен простор, бања ,дневна соба со трпезарија ,кујна, и тераса. Приземјето е подигнато 45 см од котата на терен. До самиот објект, во склоп на приземјето, се предвидени гаража за паркирање на две коли и котлара.

Поткровје

Поткровјето е со корисна површина од П=113,84м2 , организиран со следните намени: ходник, спална соба со гардеробер, бања, три детски соби и тераси.

Конструкција

Објектот е предвиден да биде изведен од армирано бетонска скелетна конструкција од носиви столбови,греди и плочи со д= 14см .

Фасада

Фасадата на објектот се предвидува да се изведеод демит фасада со изолација од камена волна д= 10см .