Фасада, пред и потоа

Завршување на фасадата на спортската сала;

Внатре, пред и потоа

Изведба на под, инсталации, прозори и молерај во внатрешноста на спортската сала;

Тоалети

Довршување на тоалети (машки и женски)